PHPで半角全角判定

詳しくはこちらw

MALOG.: PHPで全角文字が含まれているかどうかのチェック

 

そんな訳で、個人的に使ってるオリジナルふぁんくしょんにも組み込みました(笑)

 

// 半角英数のチェック
$len = strlen($var);
$mblen = mb_strlen($var, "UTF-8");
$wdt = mb_strwidth($var, "UTF-8");

if ( empty( $var ) ) {
return false;
} elseif ( $len == $wdt ) {
return true;
} elseif ( $len * 2 == $wdt ) {
return false;
} else {
return false;
}